ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

མེ་མདའི་དྲག་སྤྱོད་དང་སྐྱོན་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མཇུག་དེར་ཨ་མི་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་མ་འདྲ་བ་གཉིས་སུ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་མི་༣༠་ཙམ་བསད་པ་དང་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཅིང་། སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་མེ་མདའ་རྒྱག་མཁན་ནི་སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་མེད་པའི་མི་ཡིན་པས་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱ་པར་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་ཕོག་གི་ཡོད་པར་མ་ཟད། གཟའ་མཇུག་གི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་དེ་ལ་སྦྲེལ་ནས་ཨ་མི་རི་ཀར་སླར་ཡང་མེ་མདའ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གནད་དོན་རྙིང་པ་དེར་བགྲོ་གླེང་འབྱུང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG