ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་དང་ཐེ་ཝན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ཐེ་ཝན་མཚོ་འགག་ཏུ་རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་གཉིས་ཀྱིས་དམག་སྦྱོང་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་འགལ་ཟླའི་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་རིག་བརྗེ་རེས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་སྡེ་ཚན་དྲྭ་བར་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ། སྤྱི་ཟླ་༨་ཚེས་༡་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་སྒེར་པ་རྣམས་ཐེ་ཝན་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་དུ་འགྲོ་མི་ཆོག

XS
SM
MD
LG