ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

སན་ཧྥ་རན་སི་སི་ཀོ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་དབུས་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཨ་རིའི་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་སན་ཧྥ་རན་སི་སི་ཀོ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་ཞིག་སྒོ་ཕྱེས་ནས་རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་སྐད་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་དང་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཨ་མི་རི་ཀའི་དབུས་གཞུང་གིས་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཨ་རིའི་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་སན་ཧྥ་རན་སི་སི་ཀོ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོར་རྒྱ་ནག་གི་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་ཞིག་སྒོ་ཕྱེས་ནས་རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་སྐད་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་པ་ལས་རིམ་མཚམས་འཇོག་དང་ཁུང་ཙིའི་སློབ་གླིང་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG