ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བདེན་དཔང་ཚོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཞུ་འབོད་ཀྱི་ནུས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བདེན་དཔང་ཚོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཞུ་འབོད་ཀྱི་ནུས་པ། བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཁོང་ཚོའི་ནང་མི་སོགས་བདེན་པའི་དཔང་པོ་ངོ་མ་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཞུ་འབོད་དང་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གཞན་གྱི་དོ་སྣང་དང་དམིགས་བསལ་ནུས་པ་གང་ཙམ་འཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མིན་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་དེ་རིགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་དགོས་པ་དང་ཐབས་ལམ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG