ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཧོང་ཀོང་གི་ངོ་རྒོལ་བ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་རྡུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་རེས་ཧོང་ཀོང་གི་ས་གནས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མདུན་དང་གྲོས་ཚོགས་ཁང་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁ་རྡུང་དང་སྐྱོན་རྗོད་དྲག་པོ་བྱས་པར་མ་ཟད། ས་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣས་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་སླར་གསོ་བྱ་དགོས་ཞེས་ནན་བརྗོད་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ངོ་རྒོལ་བ་གཙོ་གྲས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱ་ཡུལ་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG