ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༡

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་འདུ་དང་བོད་དོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༤༡་པ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལན་ཌིར་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་༢་ཉིན་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་ཟུར་དུ་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པའི་སྐབས་སུ་བོད་ནང་གི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་གནོན་ཚབས་ཆེན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG