ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩
ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ནག་སེལ་ངན་འཇོམས་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་ནག་སེལ་ངན་འཇོམས་ཟེར་བའི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་ནང་བོད་མི་མང་པོ་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ལས་འགུལ་དེ་མཚམས་འཇོག་དང་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་པ་རྣམས་གློད་གྲོལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་ཐད་བགྲོ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG