ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུའི་ཚོགས་ཆེན་དང་བདེ་འཇགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཟའ་མཇུག་ཏུ་ཉི་ཧོང་གི་ཨོ་ས་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཛམ་གླིང་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུའི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ཉི་ཧོང་གི་ཨོ་ས་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འདུས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་འཆར་ཡོད་པ

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG