ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

ཧོང་ཀོང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་སླར་ཡང་གོ་སྐབས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་ཧོང་ཀོང་ས་གནས་གཞུང་གིས་དོགས་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་རྒྱ་ནག་སོགས་ལ་བརྩི་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་འཆར་ཞིག་ལ་མངའ་ཁུལ་དེའི་ན་གཞོན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཧོང་ཀོང་མི་དམངས་ས་ཡ་གཉིས་ཙམ་གྱིས་སྔོན་ཆད་བྱུང་མྱོང་མེད་པའི་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཧོང་ཀོང་ས་གནས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་རང་ལ་ས་གནས་དེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་སླེབས་ཐབས་སུ་སླར་ཡང་གོ་སྐབས་ཤིག་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG