ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

བོད་ཀྱི་འབྲོག་སར་སྤྱི་གླིང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་གནོད་སྐྱོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨོ་གླིང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་ས་ཁག་ཏུ་བོད་པའི་བདེ་དོན་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པར་རྩྭ་ཐང་དང་འབྲོག་ས་ཁག་ཏུ་སྤྱི་གླིང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་པ་འདིས་ བོད་པའི་ཡུལ་སྲོལ་གོམས་གཤིས་དང་འཚོ་རྟེན་བཅས་པར་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ཐེར་འདོན་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG