ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཐུག་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟ་ཀིར་གྷི་སི་ཐན་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷི་ཤི་ཀེག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཧྲང་ཧེ་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་བཞིན་པ་དང་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་སོགས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་འདུག རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་བསྐྱར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་དུ་འོས་འདེམས་བྱུང་བར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞུས་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG