ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ཆགས་པའི་མལ་ཌིབ་མཚོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་རྗེས་ སུ་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་སིངྒ་ལར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་འདི་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འགོག་ཐབས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་ནས་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG