ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཚོང་ལས་གྲོས་མཐུན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་ནས་ལོ་༧༠་འཁོར་བའི་སྐབས་དེར་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་ལ་མོ་སི་ཀོར་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་མཛའ་འབྲེལ་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་༢༠་ཙམ་གྱི་ཚོང་ལས་གྲོས་མཐུན་ཞིག་བཞག་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG