ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

ངོ་དེབ་ཀྱིས་ཧྭ་ཝེ་ལ་མཉམ་འབྲེལ་མཚམས་འཇོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་ཤོས་ངོ་དེབ་ཀྱིས་ངོ་དེབ་དང་ངོ་དེབ་ཀྱི་བདག་གཉེར་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ཝ་ཚི་ཨབ་དང་ཨིན་སི་ཊི་གྷེ་རམ་སོགས་འབྲེལ་མཐུད་དྲ་རྒྱའི་མཉེན་ཆས་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་ཧྭ་བས་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་བཟོས་པའི་ཧྭ་ཝེ་ཁ་པར་ནང་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG