ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

ཨུ་རུ་སུ་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀྱི་ཟམ་པ་ཡིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨུ་རུ་སུ་ནི་ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡེའི་བར་གྱི་ཟམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས་ འཛམ་གླིང་འདིའི་འགྲོ་བ་མིའི་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུར་ཨུ་རུ་སུས་ལེགས་སྐྱེས་ཆེན་པོ་འབུལ་ཐུབ་ངེས་རེད་ཅེས་ཨུ་རུ་སུའི་སི་པུ་ཊི་ནིཀ་གསར་ཁང་གི་བཅར་འདྲིའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལན་བསྩལ་ཡོད་ཅིང་། བཅར་འདྲི་དེའི་སྐབས་སུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་དམངས་གཙོ། དེ་བཞིན་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བཅས་ལའང་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG