ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཨ་རིའི་གཞུང་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཧྭ་ཝེ་བརྡ་འཕྲིན་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་དབུས་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ལ་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་ལ་ཧྭ་ཝེ་བཟོ་ཚོང་ལ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོང་ལས་བཙུགས་ཏེ། ཧྭ་ཝེའི་ཁ་པར་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་དང་ལྷུ་ལག་རྣམས་བཙོང་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་བ་ནི་འཛམ་གླིང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་འགལ་ཕྱིན་འདུག ཨ་རིའི་དབུས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དེ་བརྩི་མེད་གཏོང་དགོས་ཞེས་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG