ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ཞིན་ཅང་གི་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱ་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གིས་ཞིང་ཅན་ཡུ་གུར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སུ་ཡུ་གུར་བ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བཀག་ཉར་ཁང་དེ་དག་གི་ནང་དུ་དོ་དམ་བྱས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་འཛམ་གླིང་གི་ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་དགོས་ཞེས་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG