ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

རེབ་གོང་ཧོར་རྒྱ་སྡེ་པའི་མི་༩་ གློད་གྲོལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁང་པ་དང་ས་ཆའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་དུ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་དང་ལྷན་དུ་སྔ་ལོ་བོད་མདོ་སྨད་ཁུལ་གྱི་རེབ་གོང་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟེར་བས་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཕྱིར་ལེན་བྱ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་མཁན་རེབ་གོང་ཧོར་རྒྱ་སྡེ་པའི་བོད་པ་༩་ནག་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཏུ་ལོ་༣་ནས་ལོ་༧་གྱི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁྲིམས་དེར་ཞིབ་བཤེར་བྱ་དགོས་ཞེས་དྲྭ་ཐོག་ཏུ་ཞུ་འབོད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG