ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

བལ་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བོད་དོན་ཚོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ཨུ་རུ་སུའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཆགས་པའི་བྷོལ་ཊིཀ་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལཱ་ཊི་ཝྭི་ཡའི་རྒྱལ་ས་རི་གྷ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧་པ་ཚོགས། ད་ལོའི་ཚོགས་ཆེན་དེར་བལ་ཡུལ་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་བལ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་རྩ་དོན་ཁས་ལེན་བྱེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་ལ་དོགས་གཅོད་གཟབ་ནན་ཞིག་ཕོག་གི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG