ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་མོའི་ཞལ་འདེབས་ལ་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྟོག་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་བསྐྱར་དུ་འོས་འདེམས་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་༢༠༡༨་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣་པར་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཐུག་སྤྲོའི་སྐབས་སུ་སྲིད་འཛིན་ཌོམ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱ་མོ་སིན་ཌི་དབྱང་ཟེར་པ་ཞིག་གིས་གཞན་གྱི་མིང་ཐོག་ཏུ་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ལེན་བྱས་པའི་དངུལ་སྒོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ལ་ཨ་རིའི་དབུས་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG