ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༧

ཨ་རི་དང་ཨི་རན་གྱི་འབྲེལ་བ་བསྐྱར་དུ་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་གྱུར་པ།


ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་མདེལ་འཕེན་དང་འཐབ་འཛིང་གནམ་གྲུ་འཁྱེར་པའི་མཚོ་ཐོག་གནམ་གྲུའི་འབབ་ཚུགས་སུ་གྲགས་པའི་དམག་གྲུ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏ་ཟིག་མཚོ་ཁུག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གློ་བུར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ནི་ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་འཆར་མཚམས་འཇོག་གི་གྲོས་མཐུན་ཁོངས་ནས་ཨ་རི་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཏེ་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་སྐབས་དེར་ཁེལ་ཡོད་པས་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དེ་སླར་ཡང་ཛ་དྲག་ཅན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། སྔོན་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ན་ཨི་རན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་མོར་རྡུལ་ཕྲན་ལས་འཆར་སྐོར་གྱི་གལ་ཆེའི་གཏམ་བཤད་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རྣམས་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG