ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

སྲིད་སྐྱོང་བྷོལ་ཊིཀ་མངའ་ཁུལ་ཕྱོགས་ཕེབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་བྷོལ་ཊིཀ་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལི་ཐུ་ཝྭེ་ཎི་ཡ་དང་ལཱ་ཊི་ཝྭི་ཡ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་ཁག་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོར་མཇལ་འཕྲད་དང་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ཐོག་མར་སྲིད་སྐྱོང་ལི་ཐུ་ཝྭེ་ཎི་ཡར་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG