ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

བུད་མེད། བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ལས་དོན་དང་བེུད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བུད་མེད་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཚེ་རིང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་སུ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲི་ཞུ་བའི་གྲས་སུ་བུད་མེད་ཀྱི་འགན་དབང་དང་འགྱུར་ལྡོག ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་སོགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ལས་རིགས་ཁག་ལ་བོད་པའི་བུད་མེད་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཅི་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་སོགས་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG