ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཇྷོ་བྷའེ་ཌེན་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་བཞེངས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟ་ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ལ་བཞེངས་མཁན་མི་༡༩ཡོད་ཅིང་། དེ་རིང་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་Joe Biden དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་བཞེངས་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG