ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་འགྲན་རྩོད་པ། སེ་ཐེ་མོལ་ཊོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མིའི་འཐུས་མི་སེ་ཐེ་མོལ་ཊོན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠་ལོའི་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོར་འགྲན་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཞིང་། ད་ཆ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་སུ་འགྲན་རྩོད་ལ་ཞུགས་མཁན་འོས་མི་༡༩་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG