ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥
ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས།

རེབ་གོང་ཧོར་རྒྱ་སྡེ་བའི་མི་༩་ལ་ཁྲིམས་ཆད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་སུ་བོད་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་གི་ཧོར་རྒྱ་སྡེ་བའི་ཁ་མགོ་བའི་ཁོངས་ནས་མི་༩་ལ་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་ཁྲིམས་འགལ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་ཡིན་པའི་ནང་ཉེས་བཙུགས་ནས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་ཐད་དུ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས་སུ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG