ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཕེབས་སྐྱོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་སྡེ་ར་ལྡུན་མངའ་ཁུལ་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་བདེ་སྐྱིད་གླིང་དང་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གླིང་། དོན་གྲུབ་གླིང་། གླིང་ཚང་གཞིས་ཆགས་དང་ར་ཇཱི་པུར་བཟོ་གྲྭ ཧཱར་པར་པུར་དང་ཧ་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་གྱི་སྤོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞིས་ཆགས།

XS
SM
MD
LG