ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་འགོ་ཁྲིད་༩་ལ་ཉེས་ཕོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་མངའ་ཁུལ་དེའི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་འགོ་ཁྲིད་༩་ལ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤་ལོར་དམངས་གཙོའི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ནག་ཉེས་བསགས་ཡོད་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG