ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཚུགས་པའི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་བོད་པའི་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་གྱི་ཆེད་དུ་ཨ་སྒོར་༥༠༠༠་ནས་ཨ་སྒོར་༢༥༠༠༠་རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། རོགས་དངུལ་དེ་རྣམས་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་དོན་སྤེལ་མཁན་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG