ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་བསླབ་གཞི་ཁྱབ་སྤེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཨུ་རུ་སུ་དང་སོག་ཡུལ། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་ལྟར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེ་རྣམས་རང་རང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྱིར་ལོགས་གནང་བའི་རྗེས་སུ་ཆོས་ལུགས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་བསླབ་གཞི་རྣམས་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་ཕྱོགས་སུ་གྲོས་བསྡུར་གནང་འཆར་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG