ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྐྱིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉེ་ཆར་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དགའ་ལྡན་གྲྭ་བག་གྲོས་བོད་བོད་ཡུལ་ན་སྐྱིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སྐྱིད་ཅེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་བརྩམས་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་སྐུ་ཞབས་བག་གྲོས་བརྩམས་པའི་བོད་དོན་དཔེ་དེབ་༡༥ པ་དེ་ཡིན། གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་གྲྭ་བག་གྲོས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་བརྩམས་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་ཤོས་དེའི་བརྗོད་བྱ་སོགས་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG