ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཚེས་༤་ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ། བཀའ་བློན་གྱི་འོས་གཞིར་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༢༢་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་པར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཐག་གཅོད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་གཉིས་ཅན་ཞིག་བཀྲམ། ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞི་བཅོལ་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་དང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་༥༠་མ་ལོན་པའི་རྩིས་ཀྱི་རིག་པ་བཅས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG