ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

རྒྱ་གར་གྱི་ཚན་རིག་ལས་སྣེ་ཁག་ཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་བཅར་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་༤་པའི་ཚེས་༡་ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཚན་རིག་དང་བཟོ་ལས་ཉམས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་དང་བཞུགས་སྒར་ཉེ་འཁྲིས་ཀྱི་པ་ལམ་པུར་དུ་གཞིས་ཚུགས་པའི་ཉམས་ཞིབ་བསྟི་གནས་ཁང་དེའི་ངེས་སྟོན་པ་བཅས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་པ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG