ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

འཛམ་གླིང་གི་གསར་འགྱུར་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་གི་གསར་འགྱུར་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྣམས་བཀག་འགོག་དང་རྒྱ་ནག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། སྙན་ཐོ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གསར་འགྱུར་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལོ་རེར་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་༡་དང་གྲངས་ཆུང་༣་ཙམ་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་བཞིན་པ་ཡོད་པ

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG