ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༠

བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའམ་ཉམས་ཆག་འགྲོ་བཞིན་པའི་བགྲོ་གླེང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་གི་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ཆ་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གནས་བབས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་དང་དཀའ་ངལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་དང། བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དང་རྩོམ་པ་པོ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཡིན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG