ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་ཡུ་རོབ་འཚམས་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞིས་ཅིན་ཕིང་རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ནས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཨི་ཊ་ལི་དང་ཧྥ་རན་སི། མོ་ན་ཀོ་བཅས་ལ་རྒྱལ་དོན་མཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཡོད་ཅིང་། ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་འཚམས་འདྲིའི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་གི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་ལམ་ཁོངས་སུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG