ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཁ་སག་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གསར་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ཁ་སག་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ནུར་སུལ་ཏན་ན་ཟར་བྷ་ཡབ་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་གནས་ནས་བགྲེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས། ཁ་སང་སྤྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༢༠་ཉིན་ཁ་སག་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་དབང་འཕོ་འགྱུར་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཏོ་ཀ་ཡེབ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པར་བསྐོ་བཞག་བྱས་ནས་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་བཞག ཉིན་དེར་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ན་ཟར་བྷ་ཡབ་ཀྱི་བུ་མོ་ཆེ་བ་ཌ་རི་གྷ་ཁ་སག་གི་སི་ཐན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཚོགས་གཙོར་འོས་འདེམས་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་ཁ་ཛག་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལ་འགྱུར་

XS
SM
MD
LG