ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

ཡུ་རོབ་ཀྱི་གཞུང་ཚབ་པ་ཚོ་ཞིན་ཅང་ལ་འཁྲིད་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་ས་ཡ་༡་ལྷག་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་གཏོང་གི་ཡོད་པར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྐྱོན་བརྗོད་འགོག་པར་པེ་ཅིང་དུ་བཅའ་སྡོད་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་ཞིན་ཅང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོ་ཚོར་ཞིན་ཅང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡིན

XS
SM
MD
LG