ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

གསར་འགོད་པ་ཞིག་སྟག་འཚེར་ལ་འགྲོ་སྐྱོད་བཀག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རོ་ཡེ་ཊར་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་གཞིས་སྟག་འཚེར་དུ་འབྱོར་སྐབས་ལག་ཏུ་མེ་མདའ་ཐོགས་པའི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་དམག་གིས་དུད་ཚང་༦༠་ལྷག་ཡོད་པའི་སྟག་འཚེར་གྲོང་སྡེར་བསྐྱོད་སའི་འགྲོི་ལམ་ཡོངས་སུ་བཀག་ཅིང་། ལམ་འགོག་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དཀྱུས་ཆས་གྱོན་པའི་ལས་བྱེད་༡༠་གྲངས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་རང་ཉིད་སུ་སུ་ཡིན་མིན་དང་མིང་ལ་ཅི་ཞིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་མ་བཤད་པར་རོ་ཡེ་ཊར་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG