ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་བཀག་འགོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་གཞིས་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཇཱེ་ཤི་མོ་ཧ་མེ་ཐེ་དྲག་སྤྱོད་ཚོགས་པའི་ངན་སྐུལ་འོག་ཏུ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་ཀ་ཤི་མིར་ས་གནས་སུ་དྲག་སྤྱོད་པ་ཞིག་གིས་གཏོར་རྒོལ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་༤༢་བསད་པ་དང་མི་༢༠་ལྷག་རྨས། ཇཱེ་ཤི་མོ་ཧ་མེ་ཐེ་ཚོགས་པས་སྐབས་དེའི་གཏོར་རྒོལ་གྱི་ལན་ཁག་ངོས་ལེན་བྱས་པར་མ་ཟད། ཚོགས་པ་དེ་སྔོན་ཆད་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་གང་སར་གཏོར་རྒོལ་ལན་མང་བྱུང་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG