ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཁ་ཆེ་སྐྱབས་བྱོལ་བ་རྣམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༧་ལོར་འབར་མའི་དམག་གིས་མཐར་སྐྲོད་བཏང་བའི་རོ་ཧིན་ཇཱ་ཁ་ཆེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་༧༠༠༠༠༠་ཙམ་བྷང་ག་ལའི་ཀོག་སི་བྷ་ཛར་ས་གནས་སུ་གཞིས་ཚུགས་ཡོད་ཀྱང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་༢༣༠༠༠་ཡས་མས་ཤིག་ཕྱི་ཟླ་༤་པའི་ནང་དུ་མཚོ་གླིང་ཞིག་ཏུ་གནས་སྤོར་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅིང་། སྐྱབས་བྱོལ་བའི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མི་སྣ་ཚོས་དེ་ལ་བློ་ཚབས་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་མཚོ་གླིང་དེར་གནས་སྤོར་བྱས་ན་བསྐྱར་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ཞིག་འཕྲད་སྲིད་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG