ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཀིམ་དང་ཊམ་གྱི་གྲོས་མོལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་མེད་པར་མཇུག་སྒྲིལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཀིམ་ཇུང་ཨུན་ལ་ཐུག་འཕྲད་གྲོས་མོལ་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས། ཁོང་གིས་ང་ཚོ་གྲོས་མཐུན་ཡོང་མི་ཐུབ་པའི་འགག་རྩ་གཙོ་བོ་ནི་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་ལ་ཐུག་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG