ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

རྒྱ་ནག་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་ལ་བོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལེ་ཚན་ལ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སི་པེན་དུ་གནས་འཁོད་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་པ་སངས་རྒྱས་སྐྱབས་དང་། བོད་དོན་དང་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་དབྱི་ཞིབ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་གཉིས་ལ་འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་རིང་གཞིས་ལུས་བོད་པ་ཚོས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ལ་རྗེས་དྲན་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་མེད། རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་བོད་པའི་ངོ་བོ་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གང་འདྲ་ཐེབས་ཡོད་པ་བཅས་བགྲོ་གླེང་ཞུ་ཡི་ཡིན།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG