ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༠༩/༣༠

ཨ་རུ་ན་ཅལ་དུ་བོད་པའི་ཚོང་ཁང་མེར་བསྲེགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་གིས་ཁུལ་དེར་ལོ་མང་རིང་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་ཡུལ་མི་མ་ཡིན་པའི་་ཚོགས་སྡེ་ཁག་༦་ལ་མངའ་ཁུལ་དེར་གནས་སྡོད་བྱེད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་སྤྲད་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོས་ས་གནས་དེའི་བོད་པའི་ཚོང་ཁང་ཁག་ལ་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པར་མ་ཟད། ཚོང་ཁང་མང་པོ་ཞིག་མེར་སྲེག་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG