ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡
གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན།

ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་འབྲེལ་འཇོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།།གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་དང་འབྲེལ་བ་ལེགས་པོ་བཞག་ཕྱོགས་དང་ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒོ་་བཅས་ཀྱི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ལས་དོན་དེ་དག་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མེ་ས་ཆུ་སིཛི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG