ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

བོད་ནང་གི་བཙོན་རྭ་དང་བཀག་སྐྱིལ་ཁང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་བཀོད་ར་བའམ། བཀག་སྐྱིལ་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་བཞིན་པ་འཁོར་སྐར་གྱིས་སྒྲོན་པའི་འདྲ་པར་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། བཀག་སྐྱིལ་ཁང་དེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཡིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་དུ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། བགྲོ་གླེང་དེའི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG