ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཡུ་གུར་བ་ཚོར་མྱུལ་ཞིབ་བྱེད་སྟངས་ཕྱི་འཁྱར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་ལྟ་ཞིབ་ཧ་ཅང་ནན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བཙན་ཤེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཡུ་གུར་བའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ལ་མྱུལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་བཅུག་པ། ཡུ་གུར་བའི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ཏུ་བཟའ་མི་ཚང་མར་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པ་མཉམ་སྡོད་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་སོགས་ཀྱི་བཙན་གནོན་ཕོག་གི་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG