ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

རྐང་འཁོར་བཞོན་ཏེ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤེལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་པ་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་བོད་དོན་རྒྱལ་སྐྱོར་པ་ཚོས་རྐང་འཁོར་བཞོན་ནས་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཐེ་པེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་འགོ་ཁྲིད་པ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་ཐེངས་དེའི་ལས་འགུལ་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG