ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཨ་རིར་བཀའ་དྲིན་ལེགས་གསོལ།


༄༅།། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་ནས་ཨ་རི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀས་ད་བར་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒོ་ཞིག་དེ་རིང་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དེར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དབུ་ཁྲིད་ཁག་ཕེབས་ནས་སྲིད་སྐྱོང་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་བཅར་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་གི་མཛད་རིམ་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG