ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ཡུལ་ཤུལ་དུ་གངས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཐེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་གངས་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ཕྱུགས་ཟོག་ལ་རྩྭ་ཟ་རྒྱུ་མེད་པར་མི་ཟོག་གཉིས་ཀྱི་འགྲོི་འདུག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་བསྟུད་མར་གངས་ཆེན་པོ་བབས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རི་སྐྱེས་ཟོག་ཆགས་མང་པོ་ཤི།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG